Όροι Χρήσης του Διαδικτυακής Τοποθεσίας του OPEN THEATER

Την παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία www.open-theater.gr διαχειρίζεται η OPEN STUDIO POST & OPEN THEATER ART ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο OPEN STUDIO POST & OPEN THEATER ART Ι.Κ.Ε. που βρίσκεται στην οδό Σκύρου 78 Ν. Κυψέλη Αθήνα και στο εξής θα αποκαλούμε ‘OPEN THEATER’ και τη διαδικτυακή τοποθεσία www.open-theater.gr ‘ιστοσελίδα’.

Με τη πρόσβασή σας στην ‘ιστοσελίδα’ ή με τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους χρήσης.

Η παρούσα σελίδα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία του ‘OPEN THEATER’ δημιουργήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει και να ενημερώσει κάθε επισκέπτη του, για τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητές του.

Η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα του OPEN THEATER καθώς και σε όλες τις επιμέρους υπό σελίδας του προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση διαφωνίας σας καλείσθε να εγκαταλείψετε την διαδικτυακή τοποθεσία και μην προβείτε σε περαιτέρω χρήση της.

Ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί πλήρως τους παρακάτω όρους τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση.

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα διέπεται από τους εκάστοτε ισχύοντες και αναρτημένους όρους χρήσης.

  1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

       Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικώς αλλά όχι    περιοριστικώς, των σημάτων, των διακριτικών τίτλων, των κειμένων, των ειδήσεων , των φωτογραφιών, των εικόνων, των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκει στο ‘OPEN THEATER’ και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων.

Ως εκ τούτου χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη άδεια του ‘OPEN THEATER’ απαγορεύεται, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση. Από ειδησεογραφικούς ιστότοπους επιτρέπεται μόνο με τη συνοδευτική παραπομπή προς την ιστοσελίδα  www.open-theater.gr ως «πηγή» και μόνο.

  1. Ευθύνη

Το ‘OPEN THEATER’ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία  της ιστοσελίδας του.  ‘OPEN THEATER’ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (έμμεση ή άμεση) ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις, από λάθη ή παραλήψεις, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, από βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

  1. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Σε περίπτωση που στη παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία περιλαμβάνονται ειδικοί σύνδεσμοι links, προς ιστοσελίδες τρίτων για ενημερωτικούς σκοπούς, το ‘OPEN THEATER’ δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους. Η πλοήγηση στις ιστοσελίδες αυτές διέπεται από τους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας. Την ευθύνη για το περιεχόμενο την ασφάλεια και τη χρήση τους έχει ο εκάστοτε πάροχος της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

  1. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη προστασία του συστήματός του από ιούς, από ηλεκτρονικές επιθέσεις και από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

‘OPEN THEATER’ έχει λάβει, στα μέτρα του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη προστασία του διαδικτυακού τόπου του και με συστήματα ασφαλείας ελέγχει και αποτρέπει την επίθεση από ιούς, από κακόβουλο λογισμικό, από ηλεκτρονικές επιθέσεις ή οποιεσδήποτε άλλες μη επιτρεπτές ενέργειες.

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες  του, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται  ρητά να διατίθεται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από το ‘OPEN THEATER’ κατά την κρίση του, εφόσον εντοπίζονται.

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της διαδικτυακής τοποθεσίας του ‘OPEN THEATER’ διέπεται από την αναρτημένη πολιτική προστασίας και από τα οριζόμενα στο Κανονισμό  της ΕΕ 697/2019

  1. Πολιτική για Cookies

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τη χρήση cookies στο πλαίσιο της λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου του ‘OPEN THEATER’

 

Το ‘OPEN THEATER’ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για προσωρινή μη διαθεσιμότητα της διαδικτυακής του λειτουργίας ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.

 

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου του ‘OPEN THEATER’ καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη παρούσα σύμβαση χρήσεως αρμόδια καθ’ ύλη ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή αίτημα για δικαίωμα αναπαραγωγής περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email:  [email protected] ή απευθύνεστε στη διεύθυνση  Σκύρου 78 Ν. Κυψέλη τηλ. 210 8831787.

 

Newsletter

Το ‘OPEN THEATER’ διατηρεί διευθύνσεις email φίλων του οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματά του newsletter.

Οι διευθύνσεις αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο για το σκοπό της μεταξύ μας ενημέρωσης – αλληλογραφίας. Δεσμευόμαστε πως οι διευθύνσεις αυτές δεν θα διαρρεύσουν σκόπιμα (με αμοιβή ή χωρίς) προς τρίτους και πως δεν θα γίνει ποτέ κατάχρησή τους.

Οι διευθύνσεις αυτές είναι αποθηκευμένες στην database στο server του ‘OPEN THEATER’, στον οποίο τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες μέθοδοι ασφαλείας.

Στις διευθύνσεις αυτές δεν έχουν πρόσβαση εργαζόμενοι του ‘OPEN THEATER’  πέραν των απολύτως απαραίτητων διαχειριστών.

Οποιοσδήποτε χρήστης μας έχει γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση, μπορεί να διαγραφεί αυτοβούλως ακολουθώντας ειδικό σύνδεσμο που βρίσκεται σε κάθε newsletter ή να υποβάλει αίτημα απευθείας στο email [email protected] ή να απευθύνεται στη διεύθυνση Σκύρου 78 Ν. Κυψέλη, 11 362 Αθήνα, τηλ. 210 8831787.

Το ‘OPEN THEATER’ δεσμεύεται να τηρεί όλους τους νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Την πλήρη Δήλωση προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: https://open-theater.gr/privacy/

Η συγκατάθεσή σας στους παραπάνω όρους θα ισχύει για 12 μήνες από την ημέρα εγγραφής σας ενώ θα ζητηθεί ξανά, αν αλλάξει κάτι στη σχετική νομοθεσία ή στους περί προσωπικών δεδομένων όρους της ιστοσελίδας μας.