“ΔΙΝΩ ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Έναρξη εγγραφών 1 Ιουνίου 2020. (Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 19 Μαΐου2020. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 29 Μαΐου 2020. (Οι θέσεις έχουν κλείσει. Σας ευχαριστούμε )

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ζ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 17 Ιανουαρίου 2020. (Το εργαστήριο είναι σε αναστολή λόγω πανδημίας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 21 Ιανουαρίου 2020 (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΣΤ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 14 Σεπτεμβρίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ