9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 25 Ιανουαρίου 2022. (Οι εγγραφές αρχίζουν Πέμπτη 11 Νοεμβρίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 22 Ιανουαρίου 2022. (Οι θέσεις και για τα δύο τμήματα εχουν συμπληρωθεί)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα (εμβόλιμο)

Έναρξη 3 Νοεμβρίου 2021. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 21 Σεπτεμβρίου 2021. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 18 Σεπτεμβρίου 2021. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 14 Ιουνίου 2021. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ