13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 9 Μαΐου 2023. (Οι εγγραφές ξεκινούν την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

17ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 5 Μαΐου 2023. (Οι θέσεις και για τα δύο τμήματα έχουν συμπληρωθεί)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 31 Ιανουαρίου 2023. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

16ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 28 Ιανουαρίου 2023. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

15ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 24 Σεπτεμβρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 20 Σεπτεμβρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ