1ο Εργαστήριο Φωνητικής Αγωγής και Ορθοφωνίας

Έναρξη 19 Σεπτεμβρίου (Οι εγγραφές αρχίζουν 5 Αυγούστου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη εγγραφών 1 Ιουλίου 2020. (Περιορισμένες θέσεις).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη εργαστηρίου 19 Σεπτεμβρίου 2020. (Οι θέσεις έχουν κλείσει)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

“ΔΙΝΩ ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Έναρξη εγγραφών 1 Ιουνίου 2020. (Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 19 Μαΐου2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 29 Μαΐου 2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία )

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ