6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 19 Ιανουαρίου 2021. (Εγγραφές από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 16 Ιανουαρίου 2021 (Οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

2ος Κύκλος Ορθοφωνίας – Voice Coaching

Έναρξη 27 Οκτωβρίου (Εγγραφές από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

1ο Εργαστήριο Φωνητικής Αγωγής και Ορθοφωνίας

Έναρξη 19 Σεπτεμβρίου (Το Εργαστήριο βρίσκετε σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 22 Σεπτεμβρίου 2020. (Το εργαστήριο βρίσκετε σε εξέλιξη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη εργαστηρίου 19 Σεπτεμβρίου 2020. (Το Εργαστήριο βρίσκετε σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ