11ο Εργαστήριο Μεταγλώττισης με τον Ακίνδυνο Γκίκα

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 21 Μαΐου 2021. (Οι εγγραφές ξεκινούν 1 Απριλίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 14 Ιουνίου 2021. (Οι εγγραφές ξεκινούν 9 Απριλίου).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

3o Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 9 Απριλίου 2021. (Οι εγγραφές ξεκινούν 1 Απριλίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

2o Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 29 Μαρτίου 2021. (Το Webinar είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 1 Μαρτίου 2021. (Το 1o Webinar ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 19 Ιανουαρίου 2021. (Σε αναμονή λόγω COVID-19).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ