16ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 14 Μαΐου 2024. (Οι εγγραφές ξεκινούν την Τετάρτη 13 Μαρτίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

20ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 10 Μαΐου 2024. (Οι εγγραφές ξεκινούν την Πέμπτη 7 Μαρτίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

19ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 20 Ιανουαρίου 2024. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

15ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 23 Ιανουαρίου 2024. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

18ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 23 Σεπτεμβρίου 2023. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

14ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 26 Σεπτεμβρίου 2023. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ