15ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 24 Σεπτεμβρίου 2022. (Οι εγγραφές ξεκινούν Τετάρτη 22 Ιουνίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 20 Σεπτεμβρίου 2022. (Οι εγγραφές ξεκινούν Δευτέρα 20 Ιουνίου)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 10 Μαΐου 2022. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

14ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 6 Μαΐου 2022. (Το εργαστήριο είναι σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 25 Ιανουαρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

13ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 22 Ιανουαρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ