5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 22 Σεπτεμβρίου 2020. (Το εργαστήριο βρίσκετε σε εξέλιξη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη εργαστηρίου 19 Σεπτεμβρίου 2020. (Το Εργαστήριο βρίσκετε σε εξέλιξη)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

“ΔΙΝΩ ΦΩΝΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ”

Έναρξη εγγραφών 1 Ιουνίου 2020. (Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 19 Μαΐου2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 29 Μαΐου 2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία )

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Ζ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 17 Ιανουαρίου 2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ