12ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 31 Ιανουαρίου 2023. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

16ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 28 Ιανουαρίου 2023. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

15ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 24 Σεπτεμβρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

11ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 20 Σεπτεμβρίου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 10 Μαΐου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

14ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 6 Μαΐου 2022. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ