10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛ/ΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 15 Μαΐου 2021 (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 18 Μαΐου 2021. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

3o Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 9 Απριλίου 2021. (Το Webinar ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

2o Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 29 Μαρτίου 2021. (Το Webinar ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Webinar: Γνωρίζοντας τη Μεταγλώττιση

Έναρξη 1 Μαρτίου 2021. (Το 1o Webinar ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη 22 Σεπτεμβρίου 2020. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ