ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη Τετάρτη 23 Μαΐου (Οι εγγραφές ξεκινούν άμεσα)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 8 Μαρτίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 7 Δεκεμβρίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Έναρξη Νοέμβριος 2017 (οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ξεκίνησαν)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έναρξη Σάββατο 11 Νοεμβρίου (οι αιτήσεις ενδιαφέροντος ξεκίνησαν)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ «Τα ερωτικά ζευγάρια του Σαίξπηρ»

Έναρξη Δευτέρα 22 Μαΐου (Σε εξέλιξη - φάση προβών)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ