Δ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Οι εγγραφές ξεκινούν στις 9 Νοεμβρίου. Θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα..

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Γ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Το εργαστήριο ξεκίνησε 15 Σεπτεμβρίου και είναι σε εξέλιξη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ VOICE ACTING

Έναρξη Τετάρτη 23 Μαΐου (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 8 Μαρτίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗΣ με τον Ακίνδυνο Γκίκα

Έναρξη 7 Δεκεμβρίου. (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε με επιτυχία)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ «Τα ερωτικά ζευγάρια του Σαίξπηρ»

Έναρξη Δευτέρα 22 Μαΐου (Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ